Concerten

 

Het eerstvolgende concert, met het thema HOOP, is op zondag 14 april 2024. 

 

 


TERUGBLIK eerdere concerten

 

MOZART festival door het Sneeker CantateKoor op 19 november 2023 in de Martinikerk te Sneek

Het Sneeker CantateKoor bestaat in 2023  85 jaar. Alle aanleiding om op 19 november een bijzonder concert te geven. Een MOZART Festival waarbij de veelzijdigheid van de componist werd benadrukt. 

Een feestelijk programma met trompetten en pauken! Met zijn bekendste aria, Koningin van de nacht, het ontroerende Lacrimosa uit het Requiem, een ondeugende canon, het feestelijke Te Deum en nog veel meer!

De solopartijen werden gezongen door de sopraan Eva Schuurman. Eva is ondermeer bekend van het televisieprogramma “de Tiende van Tijl”. Het koor wordt begeleid door het Ensemble Conservatoire en de in Fryslân bekende organist Jochem Schuurman.

De muzikale leiding was in handen van Sippie Broersma.

Het concert werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Old Burger Weeshuis Sneek, de Pollema-Tromp stichting, O.P.A., de gemeente Súdwest Fryslân, OttoVisser Accountants, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting Sneek 1818, de Stichting Fertier en de stichting Ritske Boelema Gasthuis.

 

 


 

Op zondag 26 maart 2023 werd The Crucifixion van John Stainer uitgevoerd. Het stuk is geschreven voor tenor en bas solo, gemengd koor en orgel. De tekst van het werk, die het Bijbelse Lijdensverhaal op de voet volgt, is samengesteld door de geestelijke W.J. Sparrow-Simpson.

 

The Crucifixion begint op het moment, dat Jezus met zijn discipelen aankomt bij de hof van Gethsemane. De discipelen kunnen niet wakker blijven en betuigen hun spijt. Hierna volgen de arrestatie, het verhoor en de veroordeling tot de kruisdood. De tocht naar Golgotha wordt uitgebeeld in een mars, gespeeld op het orgel, gevolgd door het koordeel “Fling wide the Gates” (Open wijd de poorten). Dit deel eindigt met doffe, sombere tonen in een uitermate traag tempo. In het hierboven genoemde deel valt een contrast te beluisteren tussen de komende triomf over de dood en de vernedering van een kruisiging. Het koraal “Cross of Jesus” is een bespiegeling over Gods wonderbaarlijke gave in het sterven van Jezus en wordt gezongen na recitatieven, waarin verteld wordt over de feitelijke kruisiging en over de twee misdadigers die gelijktijdig met Jezus gekruisigd werden. Een prachtige aria voor tenor weerspiegelt weer het contrast tussen de vernedering van God en de glorie van de opstanding; bas en koor geven hierop respons met de overbekende woorden van Joh. 3:16 “God so loved the world” (want zo lief heeft God de wereld gehad). Na een meditatief duet voor tenor en bas, dat handelt over Christus’ liefde voor de mensen ondanks hetgeen Hem aangedaan is, volgen een lied van aanbidding, gevolgd door de woorden die Jezus spreekt tegen Zijn moeder en Zijn leerling Johannes en de woorden “Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” De woorden “Is it nothing to you” zijn ontleend aan de Klaagliederen van Jeremia. Ze worden gezongen door bas en koor. Zij komen terug in het laatste koordeel “From the Throne of His Cross”. Het sterven van Jezus wordt verteld in een heel eenvoudig recitatief. The Crucifixion wordt afgesloten met een hymne: “For the love of Jesus” en een simpel "amen"

 


 

op zondag 20 november 2022 een concert met als thema INSPIRATIE.

Het thema was INSPIRATIE, muziek rondom Mendelssohn.   Er werden werken uitgevoerd van: Mozart, Elgar, Mendelssohn, Sullivan en Stainer.  “Inspiratie” omdat we kozen voor componisten die elkaar hebben beïnvloed. Daardoor ontstond een gevarieerd programma, waarbij vrolijke onderdelen zoals nocturnus van Mozart en het Trauergesang van Mendelssohn elkaar afwisselden.

 


 op zaterdag 10 september 2022 gaf het koor op het UIT Festival  een concert in de Noorderkerkzaal. 


op zondag 15 mei 2022 een concert met als thema GLORIA van Vivaldi.  

Door de corona-maatregelen was dit het eerste concert sinds 2019.  Het koor vertolkte 2 werken van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi: het Gloria en het Magnificat. 

Het Gloria is Vivaldi's meest populaire koorwerk. De lichte opening 'Gloria' is zeer bekend bij koorzangers en instrumentalisten. Het werk eindigt met een schitterende fuga: 'Cum Sancto Spiritu’.

Het Magnificat is een van de meesterwerken van Vivaldi. Het werd gecomponeerd tussen 1735 en 1739 tijdens Vivaldi's hernieuwde activiteit in het Ospedale della Pietà.  Dit was een klooster, weeshuis en muziekschool in één.  Antonio Vivaldi maakte verschillende versies van zijn Magnificat . Het cantatekoor zingt de bekendste versie -RV 610- voor vocale solisten, vierstemmig koor, hobo's en strijkorkest.  De tekst van het Magnificat is de hymne die Maria sprak toen ze Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper, bezocht.


 


 

 


 

 


 
 

 

 

 
 

Slot van het optreden.

 


 

Moment van het concert op 29 maart 2015.     

 


                 

 

                                                                          Ben Brunt en Saskia Zoet.              

 


 

 


 

 

Flyer_2013

Naar aanleiding van dit dubbele jubileum verscheen op 17 april 2013 een artikel in het Sneeker Nieuwsblad.

Ook in de Leeuwarder Courant van 19 april verscheen een artikel.

 

 

 

Nieuws  

 

 

Het eerstvolgende concert

is op zondag 14 april 2024

Gezongen wordt over

het thema HOOP

_________________________ 

 In 2023 bestaat het  

Sneeker CantateKoor

reden voor een

jubileum concert op

19 november  2023

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

© 2010-2023. Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan Het Sneeker Cantatekoor, tenzij anders wordt vermeld.