Vrienden van het koor

Voor "Vrienden van Het Sneeker Cantatekoor" kost een programmaboekje, inclusief toegang tot een concert, op vertoon van de speciale flyer/brief een gereduceerd bedrag.

Door ons financieel te steunen kunt u ook "Vriend" worden van ons koor:

Uw donatie bedraagt €25,- per jaar.

Stuur een briefje met uw naam, adres (en eventueel uw e-mailadres) naar:

Mevrouw N.J.T.Hofstra-Hoekstra, Het Volland 8, 8607 KN Sneek

of stuur een mailtje: secretariaat(a)gmail.com

en maak uw bijdrage over op rekening NL57 INGB 0002 7000 56 t.n.v. Sneeker Cantatekoor te Sneek o.v.v. van 'Bijdrage Vrienden' en uw postcode + huisnummer. Hartelijke dank en tot ziens bij een uitvoering!

 

 

concert

 

 op

 

zondag 1 december 2019.

 

 

Het hoofdthema gaat over Maria

 

Het programma wordt nog nader bepaald

 

 

 

 

E.e.a. werd uitgevoerd

 

in de Doopsgezinde kerk in Sneek

 

 

 

 

© 2010-2019. Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan Het Sneeker Cantatekoor, tenzij anders wordt vermeld.