* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sneeker_Cantate_Koor_web 
                                                                                                                                                      Foto: Henk de Vries - Sneek

  

Welkom op de website van

Het Sneeker Cantatekoor

te Sneek.

 

 

Op deze site vindt u allerlei informatie over ons koor.

Regelmatig komen wij in het nieuws

of hebben wij wetenswaardigheden te melden.

Bezoek daarom zo nu en dan deze site, als u geïnteresseerd bent in ons koor.

We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 40001799

Onze bankrelatie is: NL57 INGB 0002 7000 56

 

 

 U i t n o d i g i n g:

 

 

Op 10 januari huldigde onze voorzitter, de heer Otto Visser, mevrouw Hetty van Wieren

ter gelegenheid van haar 45-jarig lidmaatschap bij ons koor.

 

 

 

 

Slot van het optreden op 24 april 2016         

 

 

 

 

Zaterdag 13 september 2014 waren ook wij vertegenwoordigd op de eerste:

en vorig jaar (op zaterdag 10 september) waren wij ook weer vertegenwoordigd.

 

                              Foto: Impressie van onze kraam in 2014.

 

De repetities vangen dinsdags aan om 20.00 uur en vinden plaats op onze locatie:

Parkflat Stadsfenne, Dekamalaan 17 te Sneek.


************************************************************************

Op 21 januari 2014 huldigden wij 2 trouwe leden: mevrouw Trienke Visser (40 jaar lid) en mevrouw Coos Stellingsma (50 jaar lid). Foto’s SCK.

*************************************************************************

In 2013 werd de heer Taeke Jansen (n.a.v. zijn inspanning voor o.a. het Jubileumconcert) bij de gemeente SWF voorgedragen als Vrijwilliger van het Jaar, maar helaas werd dit niet gehonoreerd. Er werd wel een insigne toegekend. Onze voorzitter reikte hem uit op 4 juni 2013. Foto: SCK

 

*************************************************************************

Dinsdagavond 18 september 2012 werd koorlid mevrouw Trienke Visser-Kuperus in het zonnetje gezet, vanwege allerlei vrijwilligerswerk voor ons koor.

Op de afbeelding ziet u Trienke (met de bloemen) samen met het voltallige bestuur. (Foto: M.C. van der Honing)

P1050407

 

 

                                                                                                                                                                      Update 16 januari 2017

 

 

Het

Festival of Nine Lessons and Carols

is een Engelse traditie en trekt in Engeland volle kerken. De uitvoering vindt altijd plaats tussen Advent en Kerst. Tijdens deze sfeervolle diensten wisselen koorzang, lezingen en gemeentezang elkaar af.

Deze Engelse traditie is overgewaaid naar andere landen waaronder Nederland en nu dus ook naar Sneek

op zondag 11 december j.l.

in de Doopsgezinde kerk

aan de Singel 26-28.

 

Door de afwisseling van gesproken tekst en bekende kerstliederen werd het een gevarieerd en boeiend programma.

 

Het koor stond onder leiding van dirigent Jan Blanksma en werd voor deze gelegenheid  begeleid  door  organist  Wytse Adema.

 

 

De toegang was vrij.

 

 

Na afloop was er bij de uitgang gelegenheid om als waardering uw financiële gift te doen.

© 2010-2017. Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan Het Sneeker Cantatekoor, tenzij anders wordt vermeld.